Jaka jest kara za nie wyrejestrowanie samochodu?

Przez wiele lat w Polsce obowiązywał martwy przepis dotyczący obowiązku powiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu w wydziale komunikacji właściwego dla miejsca rejestracji danego pojazdu. Przepis był ten martwy z powodu ustawy, która nie regulowała sankcji za brak dopełnienia obowiązku.

Jednak od stycznia 01.01.2024 roku znika obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, a co za tym idzie pozostaje tylko jeden sposób na legalne nabycie samochodu czyli przerejestrowanie go.

Po 31.12.2023 nie będzie można zostawić czarnych tablic rejestracyjnych, ani tablic z polską flagą ponieważ wzór tych tablic jest już nieaktualny.

Ile wynosi kara za nie wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu?

Jeżeli, zezłomujesz samochód, to masz obowiązek wyrejestrowania go. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości od 200 do 1000 zł. (Kara 1000zł obowiązuje w przypadku nie zgłoszenia zbycia pojazdu do 180 dni od zawarcia umowy, po tym okresie kara może zostać podniesiona do tej kwoty, nie wiadomo jednak czy urzędnicy muszą zastosować podwyższoną stawkę kary.)

Gdzie powinienem wyrejestrować samochód po zezłomowaniu?

Wyrejestorwać samochód musimy w wydziale komunikacji właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Miejsce to znajduje się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Możesz także zlecić upoważnienie do zezłomowania samochodu najbliższej osobie.

Jaka jest kara za nie wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Jakie dokumenty otrzymasz po demontażu pojazdu?

Po przeprowadzeniu złomowania samochodu pracownik stacji demontażu pojazdu przekaże Ci dokumenty potrzebne do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji. Należą do nich:

  • zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu, które powinieneś otrzymać w 3 egzemplarzach. Jeden zostaje u pracownika stacji demontażu, drugi jest potwierdzeniem dla ciebie o zezłomowaniu auta, a trzeci będzie potrzebny do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji

Pracownik stacji demontażu zabierze także dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu wraz z kartą i dowodem rejestracyjnym. Dodatkowo pracownik stacji demontażu przebije także tablice rejestracyjne tego samochodu.

Po czym poznać legalną stację demontażu pojazdów?

Złomowanie pojazdu na stacji, która nie posiada zezwolenia stacji demontażu pojazdu, może skutkować otrzymaniem umowy kupna-sprzedaży zamiast zaświadczenia o zezłomowaniu. Niestety, taka umowa nie umożliwia wyrejestrowania pojazdu w urzędzie komunikacji.

https://kasacja-aut.pl/blog/ile-kosztuje-zlomowanie-auta-co-wplywa-na-cene-zlomowanego-pojazdu

Osoba, która kupi samochód na podstawie umowy kupna-sprzedaży zyskuje prawo do kontynuowania Twojej polisy OC do zakończenia jej ważności. Jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana podczas podpisania takiej umowy to nie otrzymasz zwrotu składki za okres, w którym polisa nie była wykorzystywana.

Dodatkowo legalna stacja będzie znajdywać się w ewidencji na stronie odpowiadającej naszemu województwu. (Strony z domeną bip w nazwie).

Index